Projelerimiz

 • Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek Projesi
 • Eğitici Eğitimi Projesi, Engelli Kadınların Hak Temelli Mücadele Adımları
 • Erişiyorsam Varım
 • Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla
Daha fazla bilgi edinin

Destekçilerimiz

 • Etkiniz AB Programı
 • Urgent Action Fund
 • Mobility International USA
 • Feminist Review Trust
 • Sabancı Vakfı
 • Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA)
 • Sivil düşün AB Programı
 • Atom Film
 • Figen Keten
 • Kurtuluş Karaşın
 • Avusturalya Büyükelçiliği
 • Aslı Alpar
Daha fazla bilgi edinin

Yayınlarımız

 • Korona Günlerinde Engelli Kadın Olmak (Bilgi Notu)
 • Ayrımcılık ve Engelli Hakları
 • Engelli Kadın Örgütlenmesi Yol Haritası ve Eylem Planı
 • Toplumsal Cinsiyet ve Engelli Kadın
 • Türkiye'de Engelli Kadına Yönelik Şiddet Raporu (2013-2014)
 • Sıkça Sorulan Sorular

 

Daha fazla bilgi edinin

Engelli Kadın Derneği olarak, Etkiniz AB Programı desteğiyle, 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın geneline yayılan koronavirüs salgınında engelli kadınların yaşadıkları ayrımcılık ve hak ihlallerinin izlenmesi ve raporlanması amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmamız, "COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ENGELLİ KADINLARIN İNSAN HAKLARI İZLEME RAPORU" başlığıyla yayınlandı!

Raporun tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu yıl yirmincisi düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 11-13 Kasım tarihlerinde Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşti. “20. Yılında Kurultay: Kazanımlarımıza Sahip Çıkmak ve Erkek Şiddeti ile Mücadelemizi Sürdürmek” başlığıyla düzenlenen Kurultay’a, 27 ilden kadın örgütleri, kamu kurumu ve belediyelerden 280 kadın katıldı.

Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği’nden Gülser Kayır’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan ve üç gün süren Kurultay, tebliğlerin sunulması, atölye çalışmalarının gerçekleşmesi ve atölye sonuç bildirgelerinin sunulmasıyla devam etti.

20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 27 ilden 280 kadının katılımıyla Antalya’da gerçekleşti

 

engellikadintoplanti17112017
Engelli kadına yönelik ayrımcılık konusunda hazırladığımız vtr yi izlemeyi unutmayınız

Engelli kadınlar, hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunlar yaşamaktadır. Türkiye’nin 2007 yılında imza attığı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi: “Taraf Devletler engelli kadınlar ile kız çocuklarının çok yönlü ayrımcılığa maruz kalmakta olduğunu kabul eder ve bu bakımdan onların tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit koşullarda yararlanmalarını sağlamaya yönelik tedbirleri alır” der. Bu doğrultuda engelli kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımı, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapılmalıdır.

1993’ten Beri

Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği) ortaklığıyla Engelli Kadın Derneği yürütücülüğünde yapılan “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek “ projesi kapanış toplantısını, 12-13 Ağustos 2017 tarihinde Haymana Grannos Otel’de gerçekleştirdik.

Kapanış toplantısında, proje faydalanıcısı engelli kadınlarla birlikte, karma engelli, kadın ve LGBTİ örgüt temsilcileri, akademisyenler ve sosyal medya platformları mensupları  bir araya geldik.

İki gün süren çalışmada, engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunları üzerine oturumlar gerçekleştirdik. Engelli kadınların toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine  tam ve etkin katılımını sağlamak, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapmak için öneriler üzerinde çalıştık.

Bizler, Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı’nda bir araya gelen engelli kadınlar, kadın ve LGBTİ örgütlenmeleri olarak engelli kadınların her türlü ayrımcılıktan, sömürüden uzak, eşit ve özgür bir yaşama sahip olması için ortak taleplerimizi ekte sizlerle paylaşıyoruz. Desteğiniz ile daha çok kadına ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sevgi ve dayanışmayla,

@Vicky Leta
@Vicky Leta
@Vicky Leta
@Vicky Leta
@Vicky Leta
@Vicky Leta