• “Kişisel Asistanlık” Projemizin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
  Avrupa Birliği Sivil Toplum Destek Programı III tarafından desteklenen, Avrupa Bağımsız Yaşam Ağı (European Network on Independent Living) ve Engelli Kadın Derneği tarafından hayata geçirilen PAKT Projesi (“Engellilerin Bağımsız Yaşamı ve Sosyal Katılımı için Kilit Bir Araç Olarak Kişisel Asistanlık”) başlangıç ​​toplantısı 25 ve 28 Mayıs 2021 tarihlerinde 18:00 – 21:00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya kamudan ve sivil toplumdan engellilerle çalışan kişiler, akademisyenler ve engelli bireyler katılım gösterdi. 25 Mayıs 2021 tarihindeki ilk kısım Dışişleri Bakanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından koordinatör kuruluş olarak ENIL, ortak olarak ENG-KAD tanıtımları yapıldı ve PAKT projesinin…
 • Korona Günlerinde Engelli Kadın Olmak / To Be A Disabled Woman in Coronavirus
  [English below] Engelli Kadın Derneği olarak, koronavirüs pandemisi sürecinde engelli kadınların deneyimlerini anlamak için bir anket çalışması yürüttük. Anketimizi dolduran ve paylaşan tüm kadınlara teşekkür ediyoruz. Bu anketin sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. We have conducted a survey to understand the experiences of women with disabilities in the times of coronavirus pandemic. We are thankful to every woman who has completed and shared the survey. You can reach the results of this survey from this link (in English).
 • 20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Gerçekleşti
  20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı 27 ilden 280 kadının katılımıyla Antalya’da gerçekleşti. Bu yıl yirmincisi düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı, 11-13 Kasım tarihlerinde Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşti. “20. Yılında Kurultay: Kazanımlarımıza Sahip Çıkmak ve Erkek Şiddeti ile Mücadelemizi Sürdürmek” başlığıyla düzenlenen Kurultay’a, 27 ilden kadın örgütleri, kamu kurumu ve belediyelerden 280 kadın katıldı. Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği’nden Gülser Kayır’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan ve üç gün süren Kurultay, tebliğlerin sunulması, atölye çalışmalarının gerçekleşmesi ve atölye sonuç bildirgelerinin sunulmasıyla devam etti. Kurultay’ın birinci günü, “20. Yılında Kurultay…
 • Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı Sonuç Bildirgesi
  Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı Sonuç Bildirgesi Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği) ortaklığıyla Engelli Kadın Derneği yürütücülüğünde yapılan “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek “ projesi kapanış toplantısını, 12-13 Ağustos 2017 tarihinde Haymana Grannos Otel’de gerçekleştirdik. Kapanış toplantısında, proje faydalanıcısı engelli kadınlarla birlikte, karma engelli, kadın ve LGBTİ örgüt temsilcileri, akademisyenler ve sosyal medya platformları mensupları  bir araya geldik. İki gün süren çalışmada, engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunları üzerine oturumlar gerçekleştirdik. Engelli kadınların…
 • AYRIMCILIK ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE MEKANİZMALARI
  AYRIMCILIK ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE MEKANİZMALARI Bu yayın AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programının desteği ile yürütülen Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet son yıllarda daha çok gün yüzüne çıksa dahi aslında uzun zamandır bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin önünde önemli iki engel olarak durmaktadır. Bu iki olgu, engellilerin ve kadınların olduğu kadar belki daha da çok engelli kadınların da mücadele alanlarındandır. Çünkü; bir sorunla mücadele etmek için öncelikle o sorunun tespiti ve görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir. Çoklu ayrımcılığa maruz kalan engelli kadınların uğradığı ayrımcı muameleler ile ne yazık ki neredeyse hiç…