Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenen AKDAM (Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma evi Derneği) ortaklığıyla Engelli Kadın Derneği yürütücülüğünde yapılan “Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek “ projesi kapanış toplantısını, 12-13 Ağustos 2017 tarihinde Haymana Grannos Otel’de gerçekleştirdik.

Kapanış toplantısında, proje faydalanıcısı engelli kadınlarla birlikte, karma engelli, kadın ve LGBTİ örgüt temsilcileri, akademisyenler ve sosyal medya platformları mensupları  bir araya geldik.

İki gün süren çalışmada, engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunları üzerine oturumlar gerçekleştirdik. Engelli kadınların toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine  tam ve etkin katılımını sağlamak, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapmak için öneriler üzerinde çalıştık.

Bizler, Engelli Kadınlara Hak Temelli Destek Projesi Kapanış Toplantısı’nda bir araya gelen engelli kadınlar, kadın ve LGBTİ örgütlenmeleri olarak engelli kadınların her türlü ayrımcılıktan, sömürüden uzak, eşit ve özgür bir yaşama sahip olması için ortak taleplerimizi ekte sizlerle paylaşıyoruz. Desteğiniz ile daha çok kadına ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Sevgi ve dayanışmayla,