AYRIMCILIK ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE MEKANİZMALARI

AYRIMCILIK ve KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE MEKANİZMALARI

Bu yayın AB Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programının desteği ile yürütülen Çeşitlilik ve Stratejik Davalama Ağı Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet son yıllarda daha çok gün yüzüne çıksa dahi aslında uzun zamandır bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin önünde önemli iki engel olarak durmaktadır. Bu iki olgu, engellilerin ve kadınların olduğu kadar belki daha da çok engelli kadınların da mücadele alanlarındandır. Çünkü; bir sorunla mücadele etmek için öncelikle o sorunun tespiti ve görünürlüğünün sağlanması gerekmektedir.

Çoklu ayrımcılığa maruz kalan engelli kadınların uğradığı ayrımcı muameleler ile ne yazık ki neredeyse hiç görünür olmayan engelli kadına yönelik şiddet sorunu engelli kadınların insan hak ve özgürlüklerini tam ve eşit olarak kullanabilmelerinin önünde duran bir engeldir.

İşte tam da bu noktada ayrımcılık ve kadına yönelik şiddet ile mücadelede engelli kadınların hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan ayrımcılık ve şiddeti görünür kılmaları gerekmektedir. Bunu sağlamanın önemli bir ayağı bu ihlallere ilişkin gerek idari gerekse de adli başvurular yapmaktır.

Bu kitapçığın hazırlanmasının amacı ise; engelli kadınlara “ayrımcılık” ve “kadına yönelik şiddet” olgularının genel hatlarıyla anlatılması, bu yönde bir ihlalle karşılaştıkları durumda ise başvurabilecekleri mücadele mekanizmaları hakkında bilgi vermektir.

Kadına karşı Ayrımcılık ile Mücadele Mekanizmaları Kitabını indirmek için Tıklayınız