Ayrımcılık Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek Projesi

Ayrımcılık: Engelli Kadınlara Hak Temelli Aktif Destek

 Proje Yürütücüsü: Engelli Kadın Derneği (ENG-KAD)

Ortak Kurum: Adana Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği (AKDAM)

Proje Süresi: 20 Ay

Uygulama Şehirleri: Bolu, Eskişehir, Ordu, Antalya, İstanbul, Ankara, Adana

 Engelli Kadın Derneği Kimdir?

 Türkiye’de engelli nüfusu içinde hiç de azımsanmayacak yüzdelerle ifade edilen engelli kadınların, hem engelli hem de kadın olmaktan kaynaklanan çoklu ayrımcılığa dayalı sorunları bugüne kadar göz ardı edilmiştir. Türkiye’de engelli kadın çalışmaları yürüten bir oluşum olmamasının yarattığı eksiklik nedeniyle 2009 yılında ekibimiz bir inisiyatif kurmuştur. Bu inisiyatif engelli kadınların mevcut durum ve problemlerini tespit ederek onların evrensel insan hakları ile adalet ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik varlıklarını geliştirecek teorik ve pratik çözümler üretme amacıyla Eylül 2011’de Engelli Kadın Derneği’ne evrilmiştir.

Vizyonumuz, engelli kadın ve kız çocuklarının her türlü ayrımcılıktan ve sömürüden uzak, eşit ve özgür bir yaşama sahip olmasıdır. Bu doğrultuda engelli kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve karar alma süreçlerine  tam ve etkin katılımı, uluslararası mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlanmaları konusunda çalışmalar yapmak temel hedeflerimizdendir.

Projede Neyi amaçlıyoruz?

 Projemizde engelli kadınların toplumsal yaşamın her alanında güçlenmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz, çünkü engelli kadınlar, hem engelli hem de kadın olmaya yönelik ön yargılar ve klişeler nedeniyle yaşamın her alanında ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Ev, sokak, okul, çalışma hayatı, siyaset dahil yaşamın her alanında çoklu ayrımcılıkla yaşamak zorunda kalan engelli kadınlar, karma örgütlerdeki eril bakış açısı nedeniyle de kendisi ve emeği göz ardı edilmektedir. .

  • Kadınların insan hakları ileengelli haklarını ve cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek
  • Ayrımcılığa ve engelli kadınlara yönelik şiddete karşı, hak temelli müdahaleler konusunda engelli bireylerin kendi savunuculuk politikalarını güçlendirmek,
  • demokratik örgüt kültürünü geliştirmek ve
  • engelli kadınların demokrasinin, insan haklarının ve temel özgürlüklerin gelişmesi çerçevesinde sosyal içermesini teşvik için engelli bireylerin farkındalık ve kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz.

Projede gerçekleştirmek istediklerimiz…

1) Savunuculuk politikalarını ve demokratik örgüt kültürlerini güçlendirmek için yerel sivil toplum örgütleri üyelerine rehberlik edecek ve gözetecek engelli kadınların kapasitelerini arttırmak

2) Engelli kadınlara, engelli hakları, toplumsal cinsiyet ve ayrımcılıkla ilgili hak temelli farkındalık programları sunarak ve engelli kadınların yerel ve bölgesel arama toplantıları ve atölyeler aracılığıyla katılımını sağlayarak kamu bilincini arttırmak

3) Engelli hakları ve engelli kadın haklarının savunulması için yasal değişiklik ve düzenlemeleri ulusal ve uluslararası insan hakları belgelerine referansla desteklemek

Neler yapacağız ?

 Farkındalık atölyeleri

Bu faaliyet kapsamında, engelli kadınların içinde yer aldıkları STK’ların diğer üyelerini ve kadın gruplarını etkilemesine katkı sunmak amacıyla engellilik, ayrımcılık, hak ihlalleri, demokratik örgüt kültürü ve savunuculuk konularında bilgi ve deneyimlerini arttırmayı hedefliyoruz.

Nerede?

Farkındalık çalışmalarının yapılacağı Bolu, Eskişehir, Ordu ve Antalya illerine

Kimlerle?

Yerel yönetimler ve STK’larla.

Nasıl?

2 fazdan oluşacak atölyelerin ilkinde 3 günlük toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, ayrımcılık, engelli hakları, yaklaşık 6 ay sonra ikincisinde ise 2 günlük örgütlenme ve savunuculuk konularında katılımcı bir yöntemle farkındalık çalışması yapılacaktır.

Arama Toplantıları ve ‘Medya Dili Kılavuzu’

İstanbul, Ankara ve Adana’da planlanan toplantılarda katılımcılarla medyada engelli ayrımcılığını önlemek amacıyla bir kılavuz hazırlamayı planlıyoruz.

‘Medya Dili Kılavuzu’ çalışması ile medyanın engelli bireyler ve kadınlarla ilgili haber yaparken “yapması ve yapmaması gerekenleri” içeren ve engelli bireylerin toplumdaki imajını doğru biçimde aktaran bir savunuculuk aracı ortaya çıkarmayı ve engelli hakları konusunda kamuoyu oluşturmayı amaçlıyoruz.

Gölge raporlama

Ülkelerin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında iş başındaki hükümetler tarafından belirli zaman aralıklarıyla sözleşme konusu alanda yapılan çalışmalarla ilgili ülke raporları sunulmaktadır. Bu raporlara karşılık STK lar tarafından aynı sözleşme kapsamında hükümetlerin uygulamalarını izleyerek hazırlanan raporlara ‘Gölge Rapor’ denilmektedir.

Türkiye’nin taraf olduğu BM İnsan Hakları ve ve Engelli Hakları Sözleşmeleri uyarınca sunulan ülke raporlarına (Evrensel Periyodik İnceleme (EPI) ve Engelli Hakları Komitesine sunulan ülke raporları) karşı ilgili STK lar tarafından hazırlanacak gölge raporlara katkı sunmaktayız.

Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) tarafından desteklenmektedir.

ENGELLİ KADIN DERNEĞİ

Meşrutiyet Mh. Atatürk Blv. No:105/515 Kızılay, Çankaya – ANKARA

Tel: 0549 3623150

Faks: 0312 3623150